Λογιστικά - Φοροτεχνικά

H αναγκαιότητα δημιουργίας μιας Επιχείρησης που θα ξεφεύγει απ' όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για τα λογιστικά - φοροτεχνικά γραφεία έγινε σκοπός μας, ώστε να είμαστε σήμερα σε θέση να σας προτείνουμε ένα ευέλικτο & ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, το λογιστικό γραφείο "Consulting Tax Solutions Μ.Ι.Κ.Ε" με έδρα την Αθήνα, προσφέρει υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:

  • Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιριών - Ατομικών Επιχειρήσεων
  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών εξ ολοκλήρου μηχανογραφημένα και ελέγχου
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών σε καθημερινή υποστήριξη με όλες τις μεθόδους επικοινωνίας (Τηλέφωνο, Fax, e-mail, Κινητό τηλ.) από εξειδικευμένο προσωπικό
  • Εβδομαδιαία προσωπική επαφή με τα στελέχη της Επιχείρησης μας
  • Δυνατότητα αρχειοθέτησης όλων των φορολογικών στοιχείων του πελάτη στις ειδικά διαμορφωμένες φοροθυρίδες στην επιχείρησή μας υπεύθυνα και με απόλυτη τάξη
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών
  • Ανάληψη εποπτείας
  • Φορολογικές δηλώσεις

Όλα τα παραπάνω σήμερα, είμαστε σε θέση να τα προσφέρουμε συγκροτημένα σ' ένα "πακέτο" υπηρεσιών έχοντας γνώμονα την εμπειρία μας στον χώρο. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.