Εργατικά - Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
  • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου απασχόλησης & ασφάλισης
  • Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης και επεξεργασίας δεδομένων μισθοδοσίας είτε ως εξωτερική συνεργασία είτε ως εσωτερική εντός των εκμεταλλεύσεων, με δυνατότητα επιστασίας και εκπαίδευσης του προσωπικού
  • Άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε φύσεως θέμα που σχετίζεται με την αμοιβή και την ασφάλιση, όπως δικαιούμενες αποδοχές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπολογισμό αποδοχών κρατήσεων, κ.α.
  • Δημιουργία αρχείου κοινών ερωτήσεων και ετοίμων απαντήσεων μετά από κατάλληλη επιλογή σε φόρμες επικοινωνίας και το στήσιμο μηχανής αυτόματου απαιτητή σε κοινά προεπιλεγμένα ερωτήματα
  • Δημιουργία μηχανισμού φιλοξενίας βιογραφικών αναζήτησης εργασίας, αξιολόγησης των υποψηφίων και μηχανισμού ανεύρεσης εργαζομένων με κατάλληλη τεχνική υποδομή έτσι ώστε με βάση τα δεδομένα προσφοράς και ζήτησης από την μια πλευρά και τα αντίστοιχα δεδομένα αναζήτησης από την πλευρά των υποψηφίων εργοδοτών, να επιτυγχάνεται η προώθηση εργαζομένων στην αγορά εργασίας

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Το λογιστικό μας γραφείο θα ανταπεξέλθει στις ανάγκες μισθοδοσίας και ειδικότερα στις εργασιακές - ασφαλιστικές υποθέσεις της επιχείρησης σας