Οργάνωση επιχειρήσεων

Το λογιστικό γραφείο "Consulting Tax Solutions Μ.Ι.Κ.Ε" με έδρα την Αθήνα, παρέχει υπηρεσίες Οργάνωσης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους. Συγκεκριμένα, ειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:

 • Image Παροχή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών
 • Μηχανογραφική υποστήριξη
 • Διοίκηση και διαχείριση οικονομικών μονάδων
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
 • Εγκατάσταση και υποστήριξη μηχανογραφημένης αποθήκης με σύστημα Barcode
 • Δημιουργία INFORMATION OFFICE με βασική αποστολή του, να συντονίζει και να προωθεί τις γνωστικές διαδικασίες μέσα στην επιχείρηση και να καταθέτει την ατζέντα της γνώσης
 • Δυνατότητα ανεύρεσης στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις
 • Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Πληροφορικής και τηλεπληροφόρησης
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εγκατεστημένων πληροφοριακών συστημάτων
 • Σχεδιασμός συστημάτων και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών
 • Υποστήριξη της διαδικασίας προμήθειας και εγκατάστασης των συστημάτων
 • Κατασκευή WEB ιστοσελίδων για δημιουργία παρουσίας (Sites) στο INTERNET, καθώς και εγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


Όλα τα παραπάνω παρέχονται και στις δικές σας επιχειρησιακές μονάδες σύμφωνα με τις ανάγκες σε επιμέρους τομείς ή στο σύνολό τους. Αξιοποιήστε τις γνώσεις και την εμπειρία μας προς όφελός σας και αποκτήστε πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.