Διεκπεραιώσεις

Το λογιστικό γραφείο "Consulting Tax Solutions Μ.Ι.Κ.Ε" με έδρα την Αθήνα αναλαμβάνει και εκτελεί μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού της και των συμβόλων της τις ακόλουθες εργασίες διεκπεραίωσης:

  • Διεκπεραιώσεις διοικητικών υποθέσεων
  • Πληρωμές εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΦΠΑ.
  • Ασφάλεια συναλλαγών και μεταφοράς χρημάτων γενικώς άνευ κόστους για την επιχείρησή σας
  • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
  • Λύσεις φορολογικών εκκρεμοτήτων
  • Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων καθώς και κάθε είδους πληρωμών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Το λογιστικό μας γραφείο θα εκτελέσει άμεσα και θα διεκπεραιώσει όλες τις υποθέσεις σας. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα σας.